Antropia 4 - Pakket HW - 3 leerwerkboeken

Antropia 4 - Pakket HW - 3 leerwerkboeken

Inclusief digitaal oefenplatform

Wat jongeren lezen, vertellen, bekijken en opzoeken is ons uitgangspunt. Antropia daagt leerlingen uit om een onderbouwd en kritisch standpunt in te nemen, nepverhalen te onderscheiden van waarheid en feiten, inzicht te krijgen in actualiteit en te groeien in hun onderzoekscompetenties.

Dit pakket voor de richting Humane wetenschappen bevat de leerwerkboeken voor de 3 vakken:

Leerwerkboek sociologie en psychologie
De leerlingen kijken naar de mens en zijn interactie met de omgeving, bestuderen psychologische theorieën en tal van sociale en maatschappelijke thema’s.

Leerwerkboek filosofie
De leerlingen nemen ethische vraagstukken onder de loep en denken na over fundamentele thema’s zoals goed en kwaad, waarheid, geluk, rechtvaardigheid …

Leerwerkboek kunstbeschouwing
De leerlingen leren kunstwerken beschrijven, analyseren en waarderen, waardoor kunst ook een plaats krijgt in hun persoonlijke ontwikkeling.

Antropia 4 - Pakket HW - 3 leerwerkboeken
Antropia 4 - Pakket HW - 3 leerwerkboeken
69,95 €

Specificaties

311687
9782808137867
19/07/2022
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Kunstbeschouwing , Filosofie , Sociologie & psychologie
4e middelbaar
aso
Methode , Leerlingenmateriaal
Antropia
Reekscover

Over deze reeks

Nieuwe overkoepelende methode voor de vakken sociologie & psychologie, kunstbeschouwing en filosofie in de doorstroomfinaliteit. Wij differentiëren tussen de richtingen Humane wetenschappen (HW) en Maatschappij- en welzijnswetenschappen (MWW).

Voor schooljaar 2022-2023 lanceren wij Antropia voor het 4e jaar. De methode is volledig conform de nieuwe eindtermen en leerplannen.