Allemaal cijfers

Allemaal cijfers

Cijfers leren met Nellie & Cezar

Leer de cijfers met Nellie & Cezar. Met hoeveel zijn ze op elke pagina? Tel Nellie, Cezar en hun vriendjes.

Met getalbeelden, zoals die in de klas aangeleerd worden, en concrete voorbeelden om elk cijfer op toe te passen. Ook de begripppen 'evenveel', 'meer en minder', 'te veel' en 'te weinig' komen aan bod.

Allemaal cijfers
Allemaal cijfers
10,50 €

Specificaties

Onthaalklas , 1e kleuterklas , 2e kleuterklas , 3e kleuterklas
2864
9789031734153
NV UITGEVERIJ ALTIORA AVERBODE